Seznam kulturních památek ORP Turnov


Blatec (Sem.) 47290/6-2531 socha sv. Jana Nepomuckého 26.3.64
(k.ú: Štěpánovice)
Bělá (Sem.) 27970/6-2637 zřícenina hradu Rotštejn 26.3.64
(obec Mírová) (k.ú:Bělá)
Bezděčín (Jab.) 20089/5-8 sloup se sochou P. Marie u č.p. 38 17.6.63
Bukovina (Sem.) 51211/6-6231 socha sv. Jana Nepomuckého 17.10.01
(u Turnova)
Čtveřín (Lib.) 21521/5-4464 železný kříž 7.4.66
19894/5-4465 kamenný kříž 7.4.66
Daliměřice (Sem.) 15248/6-2835 socha sv. Jana Nepomuckého 31.9.1964
Dolánky (Sem.) 26428/6-2509 areál statku č.p. 12 zv. Dlaskův 26.3.64
NKP 2509/1 obytný dům
2509/2 stodola
2509/3 ohradní zeď
2509/4 rakoušův sroubek č.p. 5
2509/5 socha P. Marie
25237/6-2512 mlýn č.p. 7 zv. Ábelův 26.3.64
(k.ú:Bukovina u Turnova)
Doubravice (Sem.) viz. Hrubá Skála
Dubecko (Sem.) 30646/6-2687 kaplička sv. Jana Nepomuckého č.p. 5 28.3.64
41561/6-2688 kamenná brána u č.p. 5
(k.ú: Sekerkovy Loučky)
Frýdštejn (Jab.) 22899/5-16 areál zříceniny hradu Frýdštejn 17.6.63
16/1 severní přehradí
16/2 vnitřní hradby
16/3 studniční věž s opevněním
1408/5-17 chalupa č.e. 309 (pův. č.p. 37) 17.6.63
32669/5-18 kaplička Krista Trpitele 17.6.63
42080/5-4800 zbytky skal. stráž. Hradu „Drábovna“ 23.9.71
Holenice (Sem.) 38769/6-2534 kříž – boží muka 26.3.64
Hrubá Skála (Sem.) 40170/6-2549 areál zámku č.p.1 26.3.64
2549/1 zámek
2549/2 most
2549/3 hospodářský objekt
2549/4 most
2549/5 hradby
2549/6 kašna
2549/7 opevnění Prachovna
2549/8 arboretum (k.ú: Karlovice)
34132/6-2550 kostel sv. Josefa 26.3.64
22516/6-2551 socha sv. Prokopa 26.3.64
Doubravice- 18972/6-2552 socha sv. Jana Nepomuckého 26.3.64
Doubravice- 24145/6-2553 areál vily č.p. 37 zv. Řezníčkova 26.3.64
2553/1 vila č.p. 37
2553/2 zahrada
2553/3 ohradní zeď
Doubravice- 31634/6-2554 kříž 26.3.64
Hruštice (Sem.) 14994/6-2837 areál kostela sv. Matěje 31.3.64
2837/1 kostel
2837/2 ohradní zeď
40449/6-2838 vojenský hřbitov z války 1866
(k.ú: Turnov)
Jenišovice (Jab.) 35917/5-41 areál kostela sv. Jiří 17.6.63
41/1 kostel sv. Jiří
41/2 socha sv. Antonína
16944/5-43 zemědělský dvůr Červený dvůr 17.6.63
46261/5-44 sloup se sochou P. Marie 17.6.63
Jivina (Lib.) 41140/5-4499 socha P. Marie 7.4.66
Kacanovy (Sem.) 26620/6-2627 areál statku č.p. 64 „Kopicův“
2627/1 obytný dům č.p. 64
2627/2 stodola I.
2627/3 brána
2627/4 stodola II.
2627/5 chlév
2627/6 socha sv. Jiří
35870/6-2628 areál usedlosti č.p. 57 „Mlejnkova chalupa“ 26.3.64
2628/1 dům č.p. 57
2628/2 stodola (zbořena)?
16684/6-2629 sloup se sochousv. Jana Nepomuckého 26.3.64
33066/6-4761 zvonice Na Radči 10.3.87
Kadeřavec (Sem.) 20278/6-2839 sloup se sochou P. Marie 31.3.64
(při Briksiho statku)
(k.ú: Mašov u Turnova)
Kamení (Lib.) 28604/5-4410 socha sv. Barbory 7.4.66
Karlovice (Sem.) 28019/6-2630 kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého 26.3.64
(osada Valdštejn)
2630/1 kaplička
2630/2 socha sv. Jana Nepomuckého
20468/6-2631 areál panského dvora zv. Valdštejnsko 26.3.64
2631/1 sýpka
2631/2 brána (u JZ nárožní sýpky)
2631/3 brána (u SZ nárožní sýpky)
2631/4 stodoly UPO? ' 80
14366/6-2633 areál kostela sv. Jiří 26.3.64
2633/1 kostel sv. Jiří
2633/2 ohradní zeď
100233 socha sv. Jana Nepomuckého, p.č. 313/1 14.4.03
(MK ČR č.j. 10512/1996)
Klokočí (Sem.) 47027/6-2636 boží muka 26.3.64
(Loučky) 25134/6-2638 areál kovárny 26.3.64
2638/1 kovárna
2638/2 socha sv. Jana Nepomuckého
Kotelsko (Sem.) 31981/6-2644 kříž – uprostřed vsi 26.3.64
Kobyly (Lib.) 24691/5-4341 laténské pohřebiště 6.4.66
14080/5-4342 venkovská usedlost 6.4.66
Kojecko (Lib.) 14080/5-4342 chalupa č.p. 20
k.ú.Havlovice
Ktová (Sem.) 18520/6-2648 brána u statku č.p. 204, pův. č.p. 44 26.3.64
51230/6-6308 smírčí kříž v osadě Kabáty 19.12.01
51234/6-6234 socha P. Marie 20.12.01
Krčkovice (Sem.) 14072/6-2555 chalupa č.p. 14, tzv. Pospíšilova 26.3..1964
(k.ú: Hrubá Skála)
Lažany (Lib.) 45232/5-4468 kamenný kříž 7.4.66
20077/5-4469 chalupa č.p. 8 ZPO 2007 7.4.66
32041/5-4470 areál sýpky a stodoly u č.p. 20 a 21 7.4.66
Lestkov (Sem.) 25957/6-2749 kaple studánky zv. Radostná 28.3.64
(obec Radostná) 100875 kamenný kříž 10.2.04
(při komunikaci k Loktuši s dat. 1797)
(k.ú: Vesec pod Kozákovem)
Loučky (Sem.) 103423 areál kostela sv. Antonína 19.1.09
Mašov (Sem.) 19718/6-2840 kamenný kříž č.p. 26 31.3.64
(Turnov) 45773/6-2841 areál hradu Valdštejna 31.3.64
socha sv. Ludmily
socha sv. Václava
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Vojtěcha
socha sv. Josefa
socha sv. Víta
socha sv. Ivana
socha sv. Prokopa
2841/2 objekt vstupní brány
2841/3 skalní blok I. (s ohrad. zídkami a sklepelm)
2841/4 kaple sv. Jana Křtitele+obraz sv. Jana Křtitele
2841/5 Aehrentálský erb
2841/6 most II. (malý)
socha sv. Markéty
socha sv. Otýlie
2841/7 bývalá výletní restaurace
2841/8 skalní blok II. (včetně studny)
2841/9 kostel sv. Jana Nepomuckého
2841/10 tzv. konírny s mostem
2841/11 zadní hrad s palácem
2841/12 bývalá hájovna
Modřišice (Sem.) 27913/6-2694 areál usedlosti č.p. 14 28.3.64
2894/1 dům useldosti č.p. 14
2894/2 stodola
30731/6-2695 čp. 7 U Ťukalů ZPO 2007 28.3.64
2695/1 dům usedlosti č.p. 7
2695/2 stodola
14235/6-2696 chalupa č.p. 10 3.5.1958
35117/6-2697 kamenný kříž u č.p.1 28.3.64
Mokrý (Sem.) 19558/6-2859 kamenná brána u č.p. 12 31.3.64
(k.ú: Všeň)
Mukařov (Jabl.) 45766/5-78 milník před č.p. 109 17.6.63
Nudvojovice (Sem.) 45976/6-2842 areál kostela sv. Jana Křtitele 31.3.64
2842/1 kostel
2842/2 ohradní zeď
11875/6-5557 panská sýpka 11.5.92
(k.ú: Turnov)
Ohrazenice (Sem.) 44870/6-2721 pyrám – silniční ukazatel, milník 28.3.64
Olešnice (Sem.) 19671/6-2722 zbytky hradu Chlumu 28.3.64
30210/6-2723 chalupa č.p. 16 28.3.64
19900/6-2724 socha P. Marie Bozkovské 28.3.64
Paceřice (Lib.) 23945/5-4471 socha sv. Jana Nepomuckého 7.4.66
37304/5-4519 chalupa č.p. 1 7.4.66
Pěnčín (Lib.) 35620/5-4406 kamenný kříž – náves 7.4.66
47123/5-4407 kamenný kříž 7.4.66
17762/5-4408 osada z mladší doby kamenné 7.4.66
18645/5-4409 osada a pohřebiště z mlad. doby bronzové 7.4.66
Prackov (Sem.) 35871/6-2689 areál drábovna 28.3.64
(Mírová p. Koz.) 2689/1 drábovna
2689/2 Babí pec
(k.ú: Vesec pod Kozákovem)
103812 sušárna ovoce 28.1.10
104202 kaple Panny Marie 13.1.11
Přepeře (Sem.) 37579/6-2743 areál Kostela sv. Jakuba Staršího 28.3.64
2743/1 kostel
2743/2 socha sv. Jana Nepomuckého
101004 budova fary č.p. 10 se stájí a chlévem 22.4.04
p.č. st. 11 a p.č. 19 (MK ČR č.j.13017/2003)
19988/6-2746 areál statku č.p. 19 28.3.64
2746/1 obyt. dům s hos. křídlem
2746/2 stodola
2746/3 kamenná brána
31893/6-2745 kříž 28.3.64
11302/6-5932 hřbitovní kaple 29.5.96
20397/6-2744 socha sv. Agáty (Cecilka) (k.ú. Přepeře) 28.3.64
Příšovice (Lib.) 42259/5-4415 chalupa č.p. 3 „Maškova“ 7.4.66
47152/5-4416 areál usedlosti č.p. 5 7.4.66
4416/1 dům usedlosti č.p.5
4416/2 stodola
4416/3 brána
4417/1 dům usedlosti č.p. č.e. 24
4417/2 stodola
36593/5-4418 areál usedlosti č.p. 11 „Bičíkův“ 7.4.66
4418/1 dům usedlosti č.p. 11
4418/2 stodola
4418/3 brána
25381/5-4420 areál usedlosti č.p. 20 7.4.66
4420/1 dům usedlosti č.p. 20
34740/5-4422 areál statku „Holanův“ č.p. 23 7.4.66
4422/1 dům č.p. 23
4422/2 brána
14081/5-4423 areál usedlosti č.p. 40 – kovárna 7.4.66
4423/1 dům usedlosti č.p.40
4423/2 stodola
19454/5-4424 pamětní kříž 7.4.66
100030/5-5611 kaple sv. Václava 14.2.95
47711/5-4421 venkovská usedlost č.p. 21 7.4.66
č.j. 7157/2006 Archeologická lokalita Cecilka 30.1.07
Radimovice (Lib.) 17160/5-4472 soubor tří soch 7.4.66
17160/5-4472/1 sv. Vavřinec
38195/5-4472/2 sv. Jan Nepomucký
28191/5-4472/3 sv. Florián
Radvánovice (Sem.) 39659/6-2634 kříž 26.3.64
Rokytnice (Sem.) 102569 Krucifix litinový na písk. soklu 24.9.07
(k.ú. Hrubá Skála)
Roudný (Sem.) 51476/6-6255 socha P. Marie 25.2.02
(k.ú: Karlovice)
Rovensko p. Tros. 21260/6-2766 areál kostela sv. Václava 30.3.64
(Sem.) 2766/1 kostel sv. Václava
2766/2 zvonice pův. 2767
2766/3 pomník padlých pův. 2768
2766/4 hradiště
14367/6-2769 sloup se sochou P. Marie 30.3.64
32835/6-2770 socha sv. Václava, Nádraž. ul. 30.3.64
32488/6-2772 chalupa č.p. 206 - ZPO  23. 7. 2007
24053/6-2773 most se sochou sv. Jana Nepomuckého 31.3.64
2773/1 socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Komenského
19690/6-4757 sousoší Rozhovor, náměstí 10.3.87
18707/6-4764 busta Svatopluka Čecha, v parku 10.3.87
(ul. Revoluční)
Sedlíšťka (Lib.) 16943/5-4500 brána se sochou sv. Pavla 7.4.66
14185/5-4501 kaple sv. Petra 7.4.66
Sedlejovice (Lib.) 35463/5-4426 pamětní kříž 7.4.66
Sedmihorky (Sem.) 17946/6-2632 pomník Dr. A. Šlechty 26.3.64
(k.ú: Karlovice)
Sekerkovy Loučky 17720/6-2690 mezní kříž (Baba) 28.3.64
(Sem.) 19164/6-2691 socha P. Marie Immaculaty 28.3.64
2691/1 socha P. Marie Immaculaty – u statku
2691/2 socha P. Marie Immaculaty – za statkem
Sestroňovice (Jab.) 33436/5-10 areál usedlosti č.p. 1 17.6.63
10/2 stodola
10/3 sýpka
(část obce Anděl Strážce)
30415/5-5044 sloup se sochou Piety (u č.p. 70) 3.10.86
Sněhov (Jab.) 16672/5-61 pamětní kříž – před č.p. 38 17.6.63
37796/5-64 areál hradu Vranova 17.6.63
64/1 zřícenina hradu Vranova
64/2 skalní Panteon
64/3 letohrádek
64/4 vstupní brána hradu
64/5 studna
64/6 historické úpravy přírodního prostředí
33759/5-66 památník T. Haenkea
(na ostrově v Jizeře mezi M. Skalou a Lišným) 17.6.63
47636/5-67 lesní hřbitov 17.6.63
38163/5-68 socha sv. Jana Nepomuckého 17.6.63
45356/5-69 socha sv. Aloise 17.6.63
14049/5-71 reliéf kříže 17.6.63
34499/5-72 areál zámku č.p. 211 17.6.63
72/1 zámek č.p. 211
72/2 kaple sv. Vavřince
72/3 park
72/4 brána
72/5 pavilon
72/6 správní budova č.p. 234
72/7 soubor váz
33555/5-73 areál vodního mlýna č.p. 191 17.6.63
73/1 vodní mlýn č.p. 191 „Vacardův“
73/2 výměnek
73/3 seník
38966/5-74 chalupa č.e. 643 pův. č.p. 178 17.6.63
Soběslavice (Lib.) 12920/5-4448 kaple sv. Jana Nepomuckého 7.4.66
11983/5-5442 dům č.p. 5 ZPO 8. 9.2008 27.4.92
11984/5-5443 dům č.p. 18 27.4.92
Svatoňovice(Sem.) 51179/6-6208 kamenný kříž 4.10.01
nad odbočkou Svatoňovice – Semily
Svijany (Lib.)  28609/5-4456 areál zámku č.p. 30 7.4.66
4456/1 zámek č.p. 30
4456/2 kaple č.p. 31
4456/3 ohradní zeď s brankami
4456/4 park
33262/5-4458 socha sv. Antonína 7.4.66
35533/5-4457 socha sv. Jana Nepomuckého 7.4.66
43801/5-4459 pravěké pohřebiště stopy 7.4.66
23115/5-4460 rovinné neopevněné sídliště Slezsko 7.4.66
(platěnické sídliště)
25479/5-4461 rovinné neopevněné sídliětě Na skalce 7.4.66
(slovanská vesnice s výrobou dehtu)
36013/5-4462 rovinné neopevněné sídliště 7.4.66
(neolitic. naleziště)
Svijanský Újezd(Lib. 20150/5-4454 chalupa č.p. 32 – Jirsko 2. část 7.4.66
38228/5-4455 chalupa č.p. 2 – Jirsko  2. část 7.4.66
Sýkořice (Sem.) 51244/6-6245 sloup se sousoším Kalvárie 18.1.02
(k.ú: Žernov)
Štěpánovice (Sem.) 38063/6-2532 kříž – silnice k Rovensku – při cestě 26.3.64
24563/6-2533 kříž – silnice z Karlovic – při vsi 26.3.64
47290/6-2531 socha sv. Jana Nepomuckého – náves 26.3.64
Tatobity (Sem.) 16181/6-2807 socha P. Marie – při polní cestě 31.3.64
17331/6-2808 kříž – na návsi 31.3.64
18759/6-2809 kříž – na hřbitově 31.3.64
Troskovice (Sem.) 21501/6-4518 areál mlýna č.p. 21 zv. Nebákov 11.12.80
4518/1 mlýn č.p. 21
4518/2 socha sv. Jana Nepomuckého
4518/3 náhon k mlýnu
Trávníček (Lib.) 34622/5-4496 areál mlýna č.e. 2 – pův. č.p. 39
(k. ú.Vlastibořice) 4496/1 mlýn č.e. 2 zv. Beranův
4496/2 stodola
Turnov (Sem.) 22658/6-2815 kostel P. Marie 31.3.64
100627 socha sv. Jana Nepomuckého 27.10.03
(litina, p.č. 1495)
101046 smuteční síň s márnicí 19.5.04
41759/6-2816 bývalý františkánský klášter č.p. 65 31.3.64
37175/6-2817 kostel sv. Františka z Assisi, nám. Pracujících 31.3.64
19273/6-2818 kostel sv. Mikuláše 31.3.64
20512/6-2819 děkanství č.p. 87 31.3.64
34344/6-2820 dům č.p. 70 zv. U Zlatého bažanta 31.3.64
25151/6-2821 dům č.p. 89, ul. Skálova
50907/6-6177 dům č.p. 80, Na Sboře 30.12.02
39861/6-2822 pomník Fortunáta Durycha (hřbitov) 31.3.64
20904/6-2823 pomník M. Tyrše, ul. Skálova 31.3.64
46702/6-2824 náhrobek J. V. Šimáka, na hřbitově
23901/6-2825 pomník prof. Jos. Pekaře, ul. Skálova
41548/6-2826 sousoší Piety – Šetřilovsko 31.3.64
28791/6-2828 socha P. Marie, Na Stebni 30.3.64
24105/6-2827 socha sv. Antonína Paduán. (na Valdštejně) 30.3.64
27046/6-2829 socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Hluboká 30.3.64
16448/6-2830 sousoší Loučení Krista s P. Mairí – Muzeum 30.3.64
21752/6-2831 sousoší Kalvárie – Výšinka 31.3.64
33276/6-2832 sousoší sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého 31.3.64
a sv. Antonína Paduánského-ul. Skálova č.p. 70
24105/6-2827 socha sv. Antonína Paduánského 31.3.64
při silnici k Mašovu
18267/6-2833 areál židovského hřbitova, ul. Sobotecká 31.3.64
2833/1 hřbitovní kaple
2833/2 ohradní zeď s domem
36443/6-2834 sklářská huť (u SUPŠ), ul. Pacltova 31.3.64
41790/6-4497 vila č.p. 618, ul. 28. října 14.8.79
26939/6-4520 muzeum č.p. 71, ul. Skálova 11.12.80
21904/6-4555 městské divadlo 1.1.81
31649/6-4711 budova spořitelny č.p. 94 10.9.85
16437/6-4785 památník padlým I. a II. Světové války 30.12.87
11596/6-5558 dům č.p. 95, nám. Českého ráje 16.6.92
11943/6-5559 dům č.p. 245, ul. Sobotecká 8.6.92
12359/6-5581 radnice č.p. 1 16.9.92
12206/6-5617 škola č.p. 373, ul. Skálova 19.1.93
12577/6-5983 synagoga, ul. Krajířova 14.4.97
12596/6-5993 dům č.p. 271, ul. Tázlerova 19.6.97
49768/6-6075 dům č.p. 1294 – Kubišťák, U nádraží 17.11.98
49800/6-6080 dům č.p. 331, ul. Dvořákova 9.12.98
51187/6-6217 socha sv. Jana Nep. v Rývových sadech 15.10.01
51125/6-6224 hřbitov u P.M., z toho jen: náhr. 1.11.01
rod. Boháčkovy, Kuhnovy, JUDr. Vojtěcha Fotra
103866 čp. 600 ZŠ Skálova ul. 25.2.10
Třtí (Lib.) 26986/5-4427 sloup se sochou P. Marie 7.4.66
Vesec (Sem.) 29536/6-2692 socha sv. Jana Nepomuckého 18.3.64
38546/6-2693 boží muka, při cestě ke Klokočí 18.3.64
Vlastibořice (Lib.) 32702/5-4497 areál kostela sv. Kateřiny 7.4.66
4497/1 kostel sv. Kateřiny
4497/2 márnice
4497/3 zvonice
4497/4 roubená ohrada
35203/5-4498 socha sv. Jana Nepomuckého 7.4.66
34622/5-4496 vodní mlýn Trávníček 7.4.66
Volavec (Sem.) 22814/6-2750 kaplička – náves 28.3.64
Vrchovina (Lib.) 46642/5-4428 pamětní kříž 7.4.66
Všeň (Sem.) 16013/6-2854 areál kostela sv. Jakuba a Filipa-na hoře Ostrá 31.3.64
2854/1 kostel sv. Jakuba a Filipa
2854/2 socha sv. Josefa
2854/3 socha sv. Floriána
2854/4 socha sv. Prokopa
2854/5 socha sv. Vojtěcha
2854/6 socha sv. Judy Tadeáše
2854/7 socha sv. Václava (kopie-orig.na zámku Průh.)
2854/8 ohradní zeď s branou
17848/6-2855 sloup se sochou P. Marie – Malá Strana 31.3.64
35405/6-2856 socha sv. Jana Nepomuckého – náves 31.3.64
31415/6-2857 kovaný kříž (v muzeu) 31.3.64
22080/6-2858 chalupa č.p. 16 zv. Hlouškova – náves 31.3.64
14271/6-5515 areál usedlosti č.p. 14 3.6.91
5515/1 dům useldosti č.p. 14
5515/2 špýchar
5515/3 chlévy
5515/4 stodola
5515/5 brána
102635 čp. 11 chalupa 10.6.09
Vranové I. (Jab.) 33665/5-65 areál usedlosti č.p. 12 „Boučkův statek“ 17.6.63
65/1 dům usedlosti č.p. 12
65/2 výměnek č.p.12
65/3 stodola č.p. 12
29290/5-70 socha sv. Josefa u č.p. 95 17.6.63
Vranové II. (Jab.) 27497/5-76 pamětní kříž – při silnici k Turnovu 17.6.63
45258/5-75 chalupa č.p. 16 17.6.63
46681/5-4801 pamětní kříž u č.p. 34 23.9.71
Vyskeř (Sem.) 44757/6-2860 kaple sv. Anny, na Hůře 31.3.64
31975/6-2861 roubená zvonice 2.4.64
49924 socha sv. Jana Nepomuckého 18.5.99
100740 kamenný kříž ( míst. část Mladostov dat.1853) 29.12.03
101266 areál kostela Nanebevzetí Panny Marie 16.11.04
Žďárek (Lib.) 28152/5-4473 železný kříž 7.4.66
10257/5-5563 chalupa č.p. 2 25.8.94
12646/5-5769 kaplička se zvoničkou v centru obce 31.7.96
Žernov (Sem.) 34004/6-2878 socha sv. Jana Nepomuckého 2.4.64
27817/6-2879 socha Neposkvrněného očetí P. Marie – náves 2.4.64
100048 kamenný kříž (p.č.2137) 10.2.03