Radní města koncem září mimořádně zasedali

Ve čtvrtek 25. září 2014 se opět sešla rada města, aby přijala několik důležitých usnesení.