Ve Skálově ulici proběhl již tradiční Evropský den bez aut

V týdnu od 15. do 23. září 2014 proběhly akce v rámci Evropského týdne mobility 2014. Ve čtvrtek 18. září se uskutečnil Evropský den bez aut.

Pro žáky základních a mateřských škol i veřejnost probíhaly po celý den ve Skálově ulici ukázky a prezentace různých aktivit. Zajímavé bylo biketrialové vystoupení a exhibice mistra světa a reprezentanta ČR Martina Šimůnka a jeho kolegy. Ti na svých kolech předvedli opravdu neuvěřitelnou jízdu. Z řad dobrovolníků se přihlásili žáci, přes které „bikeři“ skákali na kolech. Na ulici probíhaly ukázky techniky – Sbor hasičů města Turnova představil svůj hasičský vůz a děti si také mohly vyzkoušet nosit na zádech lahev s kyslíkem. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje předvedl svoji techniku, slanění a vyhledání osoby. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje v ukázkách seznámila zájemce se zásadami záchrany lidského života. Zajímavá byla ukázka policejního i sportovního výcviku psů. Střední zdravotnická škola Turnov měřila občanům krevní tlak a studenti předvedli ukázky první pomoci. Centrum pro rodinu Náruč připravilo zábavné hry a soutěže nejen pro ty nejmenší. Středisko pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“ dětem nabídlo jízdy zručnosti na kole, výtvarnou dílnu a mineralogický test. Středisko ekologické výchovy Český ráj lákalo děti i dospělé na smyslové aktivity zaměřené na seznámení s přírodou. Děti si mohly vyzkoušet orientační běh v parku, který připravil oddíl orientačního běhu TJ Turnov. Další soutěže, hry a prezentaci připravila ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova. Návštěvníci si mohli nechat změřit tuk v těle a dozvědět se něco o zdravém životním stylu v podání zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – krajské pobočky pro Liberecký kraj. Celý den zpestřil i hudební program – vystoupení „raperů“ z turnovského Fokusu a závěrečné vystoupení dechového orchestru Základní umělecké školy v Turnově.

Celou akci připravil odbor životního prostředí Městského úřadu v Turnově a společně ji zahájil starosta města spolu s místostarosty. Celodenní program moderovala Eva Kordová a s organizací soutěží pomáhali studenti Gymnázia Turnov.


Děkujeme všem spolupracujícím organizacím i všem, kteří se na prezentacích, ukázkách a soutěžích podíleli. Těšíme se na shledání se všemi v příštím roce.

odbor životního prostředí, MěÚ Turnov