Sychrov

Obec nemá územní plán. Rozhoduje se na základě vymezeného zastavěného území.

Zastavěné území obce Sychrov vydalo Zastupitelstvo obce Sychrov dne 06.08.2008 a nabylo účinnosti dne 23.08.2008.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Zastavěné území

AKTUALITY

Probíhá pořizování Územního plánu Sychrov. O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Sychrov usnesením č. 26/2016 ze dne 26.09.2016 . Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování. Zpracovatelem je Ing. Eduard Žaluda. V současné době probíhá projednávání návrhu zadání územního plánu.

veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Sychrov

návrh Zadání Územního plánu Sychrov