Loučky

Obec nemá územní plán. Rozhoduje se na základě vymezeného zastavěného území.

Zastavěné území vydalo Zastupitelstvo obce Loučky dne 21.05.2020 a nabylo účinnosti dne 03.07.2020.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Zastavěné území