Waldorfská mateřská škola ukázala své nové prostory širokému okolí

V rámci Dne otevřených dveří si mohli návštěvníci a přátelé mateřské školy prohlídnout zbrusu novou budovu.

K této významné události došlo v sobotu 20. září 2014 za přítomnosti celého vedení města, některých zastupitelů, architekta pana Borise Šonského i představitelů firmy Brex, spol s r. o. a dalších. Především mnoha obyvatel města, a to nejen z řad rodičů a dětí. Dne 18. září 2013 byl slavnostně položen základní kámen k výstavbě nové mateřské školy a již po roce se všichni sešli, aby tuto krásnou novou budovu oslavili. Starosta města Tomáš Hocke sdělil, že na návrh pana architekta se ze začátku všichni tvářili dost skepticky. Avšak věří tomu, že veřejnost i děti školku přijmou. Také dodal, že jde o zajímavou stavbu, která připomíná rozházené kostky po louce. Místostarosta Otakar Špetlík popsal celý sled událostí, ze kterých nakonec vzniklo rozhodnutí postavit celou školu novou. Po projevech představitelů města následoval i děkovný proslov paní ředitelky Hany Lamačové. Velký dík patří především jí za trpělivost, protože během jednoho roku se musela stěhovat hned dvakrát. Nejprve do náhradních prostor do Zborovské a poté zpět do nové školky. Pro děti bylo z doprovodného programu připraveno loutkové divadlo a pro dospělé kromě občerstvení i hudební vystoupení kapely Turnovanka. „Celý den se vydařil, mělo pršet a nepršelo, přišli samí milí lidé a všem se školka líbila.“ shrnula sobotní slavnostní den ředitelka Hana Lamačová.