Starosta města uložil pamětní schránku s dokumenty

Ve středu 20. srpna 2014 starosta města zavítal do Mašova, aby uložil pamětní schránku pro budoucí generace.

Mašovská náves včetně její kapličky je v těchto dnech v obležení stavební techniky. Probíhá tu již dlouho slibovaná rekonstrukce návsi i oprava místní kapličky. Na opravu přispěli i samotní obyvatelé Mašova, a ve sbírce vybrali přes 140 tisíc korun. Do podlahy kaple starosta města Tomáš Hocke spolu s panem Karlem Bártou, Jiřím Kosem, Milanem Zdeňkem, Jiřím Vocáskem a pracovníky realizační firmy Durango ze Svijan uložil pamětní schránku. Obsah pamětní schránky připravilo vedení města ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu a místními hasiči na památku pro další generace. Zvenčí ji zdobí nápis „tato schránka s dokumenty byla uložena po dokončení celkové opravy kaple L. P. 2014.“ „Vnitřek skýtá mnoho zajímavého. Například mapu města, denní tisk, knihu Kulturní památky Turnovska, pamětní mince, mobilní telefon, drobné mince, státní vlajku, vydání místních novin a časopisu a papírovou tašku Turnova či DVD a CD o našem městě.“ dodal René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Starosta města pak schránku slavnostně položil do podlahy místní kaple. „ Pocity při ukládání pamětní schrány jsou vždy neopakovatelné. Snoubí se historie záměrů našich předků s myšlenkami jak asi budou vypadat tato místa za dalších sto a více let, až bude schrána vyzvednuta „ zhodnotil starosta města. Obsah schránky zobrazuje následující fotografie.

Schránka Mašov