Pozvánka na očkování psů proti vzteklině


Očkování je významným faktorem tlumení vztekliny a udržování bez nákazové situace se všemi doprovodnými zdravotními, sociálními a ekonomickými výhodami.

Dle zákona o veterinární péči musí chovatelé zajistit očkování svých psů. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která ve svém důsledku sleduje ochranu zdraví občanů, vyhlašuje Městský úřad v Turnově povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování bude provedeno následovně:

DATUM

MÍSTO

ČAS OD - DO

Sobota

6. 9. 2014

Turnov Na Lukách

9.00 - 9.30

Pondělí

8. 9. 2014

Kalužník - křižovatka

15.15 - 15.35

Pondělí

 8. 9. 2014

Mašov - náves

15.40 - 15.50

Pondělí

8. 9. 014

sídliště Výšinka – u prodejny

16.00 - 16.10

Pondělí

8. 9. 2014

Alešova ul. – u MŠ

16.30 - 16.45

Středa

10. 9. 2014

Malý Rohozec - bývalý hostinec

15.00 - 15.20

Středa

10. 9. 2014

Bukovina - hostinec

15.30 - 15.40

Středa

10. 9. 2014

Daliměřice - víceúčelová budova

15.50 - 16.20

 

Očkování bude provádět MVDr. Eduard Dvořák nebo MVDr. Miluše Zemánková. Poplatek za očkování činí 120 Kč. Majitelé psů musí předvést psa s ochranným náhubkem. Dále předložit očkovací průkaz, který byl vystaven při předchozím očkování a také zajistit doprovod psa fyzicky zdatnou osobou, kterou pes zná.

Více informací naleznete zde: pdf

Zdeňka Salačová, finanční odbor