Městu Turnovu patří poděkování

Město Turnov poskytlo na základě předložené žádosti Hospicové péči sv. Zdislavy účelovou dotaci ve výši 20 tisíc korun na rok 2014.

 

K této dotaci pracovnice Hospicové péče sv. Zdislavy uvedly, že přidělené finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu mzdových nákladů sociální pracovnice ve středisku HPSZ v Turnově. „Sociální pracovnice zajišťuje koordinaci poskytované hospicové péče na Rodinných pokojích a dále také poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně Zdislava,“ vysvětlila Jana Průšková z obecně prospěšné společnosti a přidala informace o tom, že do konce měsíce května 2014 bylo poskytnuto doprovázení a podpora 14 klientům Rodinných pokojů a jejich blízkým. S pozůstalými zmiňovaných klientů je sociální pracovnice v kontaktu i nadále podle jejich individuálních potřeb. Služby Poradny Zdislava jsou využívány také dalšími zájemci z řad klientů pečujících o svého umírajícího blízkého či pozůstalými. Služby odborného sociální poradenství byly poskytovány nejenom prostřednictvím osobních konzultací, ale i telefonicky či formou e-mailové korespondence. Celkem bylo do konce května 2014 poskytnuto 365 osobních intervencí, 87 telefonních intervencí a 2 internetové. „Děkujeme Městu Turnov za spolupráci,“ vyjádřila se Průšková s tím, že zájem přispívat k řešení naléhavých životních situací jednotlivých občanů  je nejen vizitkou konkrétního správního úřadu, ale rovněž ukazatelem směru, který je nezbytný pro zdravý vývoj naší společnosti.