Stále vznikají černé skládky odpadů

Odbor životního prostředí je nucen neustále řešit úklid odpadů z pozemků, které pro odkládání odpadů nejsou určeny.


Velkým problémem je lokalita na Vesecku na hranici katastrů Turnova a Ohrazenic a také u silnice vedoucí z Ohrazenic k pivovaru na Malém Rohozci. „Odkládání odpadů se tady na různých místech neustále opakuje,“ říká pracovnice odboru životního prostředí turnovské radnice Zuzana Sedláková a upřesňuje, že se tam objevují hromady bioodpadu, které zakrývají i další směsný odpad z domácností. Ve velké míře sem někdo přiváží stavební odpady. Situace je zarážející, když občané Turnova mají v současnosti k dispozici kompostárnu bioodpadu, kam mohou přivážet odpady ze zeleně a zahrad. Své služby poskytuje sběrný dvůr Vesecko, kde jsou přijímány všechny komunální odpady a také odpady stavební. „Prostor ve spolupráci s městskou policií monitorujeme a pokud bude zjištěn pachatel, který odpady na pozemky naváží, hrozí mu postih podle zákona o přestupcích až do výše 50 tisíc korun,“ varuje před vznikem černých skládek Sedláková.