V červenci se již posedmé svážel pytlovaný tříděný odpad

Svoz pytlů s tříděnými odpady se uskutečnil ve středu 2. 7. 2014 a ve čtvrtek 3. 7. 2014.

 

Do začátku července se do systému pytlového sběru tříděných odpadů registrovalo celkem 964 občanů Turnova. Při červencovém svozu  bylo svezeno 2094 pytlů se štítky s čárovými kódy.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny údaje o množství pytlů, hmotnosti vytříděných odpadů a slevě za červenec tohoto roku.

Tabulka č. 1

Název odpadu

Počet pytlů

Hmotnost v kg

Cena za kg (Kč)

Celkem (Kč)

plasty

1133

2703,55

1,5

4055,33 Kč

nápojový karton

237

376,88

1,5

565,32 Kč

papír

651

4917,85

0,5

2458,93 Kč

směsné kovy

73

166,42

1,5

249,63 Kč

celkem

2094

8164,70

-

7329,20 Kč

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty občanů, kteří v červenci třídili do pytlů jednotlivé druhy odpadů

Tabulka č. 2

Počet účastníků sběru -  plasty

614

Počet účastníků sběru  - nápojový karton

215

Počet účastníků sběru  - papír

423

Počet účastníků sběru - směsné kovy

72

Celkový počet účastníků sběru

658

Informace o jednotlivých účastnících pytlového sběru naleznete zde:

http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-odpadu/svozy-pytloveho-sberu-trideneho-odpadu.html

 

Upozornění:

Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí