Zastupitelé schválili územní plán

Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 26. června 2014 schválili nový územní plán, ale také přijali řadu dalších usnesení.


Informace o nejdůležitějších bodech programu a usneseních zastupitelů přinášíme ve stručném přehledu:


Poprvé ve volebním období 2010 – 2014 se podařilo naplnit harmonogram zasedání a ukončit jednání několik před plánovaným časem.