Poškozený strom bylo nutné pokácet

K rozlomení dvojkmenu višně obecné došlo o víkendu 28. - 29. června 2014 v parku u letního kina a strom bylo nutné pokácet.

Silnější kmen višně obecné (Prunus cerasus) o obvodu 81 centimetrů ve výšce 1,3 metru nad zemí zůstal zavěšen nad frekventovanou cestou v městském parku a druhý kmen o obvodu 46 centimetrů ve výšce 1,3 metru nad zemí zůstal ležet na sousední garáži. Vzhledem k tomu, že ponechání rozlomeného stromu na místě by znamenalo ohrožení života či zdraví osob pohybujících se v okolí, případně by mohlo dojít k dalším škodám značného rozsahu, bylo nutné poškozený strom pokácet," informuje vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová s tím, že kácení bylo v souladu s ustanovením paragrafu 8, odstavce 4, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.