Sběrný dvůr má nové počítačové vybavení

Sběrný dvůr na Vesecku získal díky společnosti Elektrowin nový počítač, který zajišťuje činnost zabezpečovacího systému.Město Turnov má uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin, který zajišťuje ve spolupráci se sběrným dvorem Vesecko zpětný odběr elektrozařízení od spotřebitelů i ostatních osob. V letošním roce byl opět vyhlášen motivační program na podporu zajištění a zvýšení odběru elektrozařízení. „Turnovský sběrný dvůr dosáhl za první čtvrtletí letošního roku limitu pro získání odměny. Odbor životního prostředí proto zajistil po dohodě s Technickými službami Turnov podání žádosti o financování nového počítačového vybavení, které zajišťuje fungování celého zabezpečovacího systému sběrného dvora,“ sdělila pracovnice odboru Zuzana Sedláková s tím, že kolektivní systém Elektrowin poskytnul na pořízení počítače částku 15.000,- Kč bez DPH.