Starosta zavítal mezi seniory

Penzion pro seniory v Žižkově ulici přivítal v pondělí 23. června 2014 starostu Tomáše Hockeho, který místní seniory informoval o aktuálním dění ve městě i o plánech do budoucna.


Setkání s názvem Turnov dnešních dnů očima starosty připravila Městská knihovna Antonína Marka pod vedením knihovnice Evy Kordové v rámci projektu Aktivní senior. Na začátku starosta seniory seznámil s aktuálně probíhajícími investičními akcemi ve městě. Zmínil probíhající stavbu Waldorfské mateřské školky, která se pomalu dostává do svého zdárného cíle, rekonstrukci základní školy v Alešově ulici, která dostane nová okna včetně fasády, rekonstrukci návsi v Mašově, která bude opravena spolu s kapličkou, výstavbu nové kompostárny na Malém Rohozci, kam budou moci bioodpad vozit nejen turnovští občané, ale i místní obce. Hrad Valdštejn projde také úpravami, místní kiosek dostane novou střechu. „Hrad žije, proto si zaslouží pozornost,“ dodala Kordová. Starosta seniorům také přiblížil probíhající opravu střech nad jejich penziony, která bude stát kolem pěti milionů korun. Občané diskutovali nad stavem penzionu, nad zatékáním do budovy přes balkónové dveře i nad tvrdostí vody a žádosti o větší kontrolu vodních filtrů. „Tento objekt je v podstatě nový dům z 90. let. Problém však vznikl z přechodu socialistického stavitelství do soukromého,“ doplnil Hocke. Velká část diskuse vedla do oblasti zdravotnictví. Lidé se například dotazovali, proč není více zubařů či jak je to s ordinacemi očních lékařů. Tomáš Hocke seniorům poradil, aby kontaktovali pojišťovnu, která jim lékaře musí sehnat. Otázkou však zůstává vzdálenost dojíždění, a to i v rámci celého kraje. Diskuse byla zakončena individuálními dotazy například ohledně bývalé budovy „Baťovny“, která v brzké době otevře obchod s občerstvením a kavárnou. Diskutující také zajímala podoba Metelkových sadů, která jim není lhostejná. „Pokud máte nějaké staré fotografie s podobou těchto sadů, budu za ně velice rád,“ zakončil starosta přátelské odpoledne, ze kterého odcházel s mnoha poznatky a poznámkami, na jejichž řešení bude pracovat. Setkání v Penzionu pro seniory bylo jednou z akcí, které se uskutečnily také v Domě s pečovatelskou službou na Výšince a Domově důchodců Pohoda.

Ing. Klára Preislerová


Tato akce byla podpořena Libereckým krajem.