Celostátní projekt výchovy ke čtenářství byl ukončen

Dvouletý celostátní projekt výchovy ke čtenářství Kde končí svět s podtitulem Nejmoudřejší je číslo skončil.


V průběhu měsíců dubna a května byl projekt Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky nejdříve hodnocen v jednotlivých regionech. Zde všechny aktivity, kterými přihlášené knihovny přispěly do 9. ročníku projektu, vyhodnotily regionální přehlídky. Turnovská se konala 6. května 2014. Z výtvarných a literárních prací bude uspořádána výstava na hradě Valdštejna, která bude prezentovat tento projekt o letních prázdninách. Její zahájení se stane součástí programu Dne čtenářů na hradě. Při této příležitosti budou odměněni nejen nejlepší čtenáři dětských oddělení knihoven za různé další aktivity, ale také pasováni nejlepší účastníci projektu. Poděkování patří ří též autorům z primy a sekundy gymnázia Turnov a základní školy Skálova Turnov. Součástí projektu bylo slavnostní pasování v Zrcadlové kapli pražského Klementina, kterého se zúčastnilo celkem 12 nejlepších účastníků z Turnova. Byli to nejlepší literární autoři a mimořádně byla oceněna kniha, kterou vytvořili žáci ZŠ Žižkova Ty jsi ale číslo. „Titul Rytíře řádu krásného slova zaslouženě získala za Liberecký kraj patnáctiletá Martina Kněbortová  z devátého ročníku ZŠ Žižkova Turnov. Nominována byla za výrazný podíl literární a ilustrátorské práce na uvedené knize,“ sdělila knihovnice Eva Kordová. Turnov tak získal v pořadí devátého držitele tohoto titulu. „Moc blahopřejeme a děkujeme za spolupráci všem zúčastněným školám a pedagogům, jmenovitě Janě Kepkové, Jitce Hlaváčové a paní učitelce Procházkové,“ uvedla Kordová.