Žáci ZŠ Skálova se vzdělávají nad rámec povinností

Žáci základní školy ze Skálovy ulice mají možnost nad rámec svých povinností rozvíjet svoje nadaní, zájem a dovednosti na kurzech a workshopech nabízených Vzdělávacím centrem Turnov.


I v letošním školním roce byly žákům školy nabídnuty poutavé obory, ve kterých si prohloubili svoje znalosti k problematice, která je zajímá. „Myslím si, že nabídka programů byla bohatá,“ říká výchovná poradkyně školy Jarmila Dvořáková a dodává, že žáci si mohli vybrat jak technické, tak přírodovědné či humanitní obory. Absolventka workshopu Tvůrčí psaní Linda Boleslavová přivítala nabídku účasti s radostí a ocenila získání další motivace pro svoji tvůrčí činnost: „Workshopy nebyly o biflování, ale vše probíhalo prakticky – psali jsme vlastní texty, učili se, jak mluvit před ostatními. Do dalšího života zkušenosti získané od lektorky určitě využiji.“ Žákům 8. a 9. třídy byl také Vzdělávacím centrem Turnov nabídnut Automotive workshop, kterého se účastnilo celkem zájemců.  Seznamovali se s celým procesem výroby aut, od prvotního nákresu po logistiku. Součástí byly i exkurze do různých částí výrobních závodů. Poslední setkání se uskutečnilo na konci května. „Škola se neustále snaží žáky podporovat v jejich zájmech a vyhledávat pro ně kurzy a workshopy, které odpovídají jejich konkrétnímu zaměření,“ uvedl ředitel školy Michal Loukota.