Žižkovka má svou první Rytířku řádu krásného slova

Rytíř Řádu krásného slova je titul, na který je v každém kraji nominováno vždy jedno dítě do patnácti let. Za Liberecký kraj to byla žákyně turnovské základní školy v Žižkově ulici Martina Kněbortová z 9. B.

 

Nominace na titul byla vyvrcholením dvouletého projektu vyhlášeného Klubem dětských knihoven ČR a Národní knihovnou ČR. Letošním tématem bylo Nejmoudřejší je číslo. Po vyhlášení tématu se žáci ZŠ Žižkova ihned pustili do práce. Psali pohádky, bajky, básně, příběhy a své práce také ilustrovali. Vznikla kniha Ty jsi ale ČÍSLO… čítající téměř 200 stran. Byla převedena i do digitální podoby a žáky namluvena. Práce na celém projektu trvala stovky hodin. „K tématu ČÍSLA jsme sáhli i v práci s naším dramatickým kroužkem a též vypravěči v rámci soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo se ČÍSLY zaobírali,“ informovala učitelka Jana Kepková a dodala, že za krásné ilustrace knihy Ty jsi ale ČÍSLO … pak byla na Rytířku řádu krásného slova za Liberecký kraj nominována Martina Kněbortová z 9. B.Pasování se uskutečnilo v Zrcadlové kapli Klementina v Praze v úterý 3. června 2014. Na místo Martinu doprovodilo osm žáků, kteří se podíleli na knize, její digitální a zvukové podobě, uchopili a ztvárnili čísla v dramatizaci nebo ji představili jako vypravěči. Atmosféra, prostory i celý ceremoniál byly velice slavnostní. Pasoval Rytíř řádu krásného slova Tadeáš Matěcha z Turnova. Kromě dětí byli pasováni i spisovatelé, ilustrátoři a z herecké obce Vojtěch Kotek za propůjčení hlasu Harrymu Potterovi. Pro všechny přítomné byla celá akce hlubokým zážitkem.  „Martině Kněbortové moc blahopřeji. Děkuji všem našim dětem i pedagogům, kteří se do projektu zapojili. Velké poděkování patří také Městské knihovně Antonína Marka a zvláště Evě Kordové za možnost zapojit se do projektu a za trvalou spolupráci,“ uvedla Kepková.