Senioři si prohlédli „krtka“

Odbor životního prostředí zorganizoval jako součást programu Měsíce pro planetu Zemi zájezd pro turnovské seniory do Vrchlabí. Uskutečnil se 29. května 2014.


Ačkoli je Měsícem pro planetu Zemi duben, podařilo se organizátorům zájezdu domluvit návštěvu v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání až na konec května. Do Vrchlabí se v poslední květnový čtvrtek vypravilo 43 Turnovanů seniorského věku. Byli mezi nimi členové Svazu postižených civilizačními chorobami, obyvatelé penzionu pro důchodce v Žižkově ulici i členové komise pro občanské záležitosti rady města Turnova. Ti všichni si v krkonošském podhorském městě dopoledne prohlédli nové ekologické centrum KRNAP, které slouží svému účelu od ledna letošního roku. „Název je příliš dlouhý, zkratka těžko vyslovitelná, proto naše centrum důvěrně oslovujeme KRTEK. Toto označení se rychle ujalo,“ řekl na začátku exkurze vedoucí centra Michal Skalka, aby pak ukázal téměř všechny prostory velmi zajímavé budovy. Doplnil také údaje o průběhu stavby, použitých technologiích i materiálech, neopomněl přidat informace o ceně celého projektu a způsobu financování. Po poutavé přednášce o vzniku a současnosti našeho nejvyššího pohoří zavedl Skalka početnou skupinu do klášterní zahrady, v níž se nacházejí záhony s typickými krkonošskými rostlinami a sad s původními odrůdami ovoce. Čas do odjezdu autobusu vyplnili někteří prohlídkou města, jiní pobytem v některé z příjemných restaurací, další zavítali do několika galerií. „Mnozí projevili zájem o návštěvu Krkonošského muzea a tamějších expozic o přírodě Krkonoš, kterou jsme celý program zakončili,“ informovala vedoucí zájezdu a průvodkyně Eva Kordová. „I přes deštivé a chladné počasí jsme byli nadmíru spokojeni,“ nechali se slyšet například manželé Podzimkovi a projevili přání, aby se podobný zájezd opět brzy opakoval. Akce byla součástí projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21.