Jaká jsou kritéria hodnocení soutěže Rozkvetlý Turnov 2014?

Pro hodnocení soutěže Rozkvetlý Turnov 2014, kterou vyhlásil odbor životního prostředí, byla stanovena přesná kritéria.


Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích. Pro každou z nich jsou stanovena přesná pravidla hodnocení.

Pro kategorii A:

Hodnotí se květinová výzdoba rodinných domů (např. okna, terasy, balkóny, verandy) viditelná z ulice či veřejně přístupného místa a celková úprava okolí rodinného domu s důrazem na úpravu předzahrádky směřující do ulice.

Pro kategorii B:

Hodnotí se počet vyzdobených oken, balkonů, lodžií a úprava okolí bytového/panelového domu (netýká se ploch zeleně, o které pečuje město), jejich estetický vzhled a nápaditost.

Pro kategorii C:

Hodnotí se kompoziční uspořádání a proporce výsadeb vzhledem k celkovému prostoru, originalita, nápaditost a estetický vzhled květinové výzdoby vstupních prostor firem, organizací a institucí.

Pravidla soutěže jsou na plakátu.