Ruští a ukrajinští lékaři se jezdí do Turnova učit ortopedické operace

Ruští a ukrajinští lékaři se jezdí do Panochovy nemocnice Turnov učit operovat pacienty, kteří potřebují totální endoprotézy kolenních nebo kyčelních kloubů.

Zkušenosti získávají zahraniční lékaři od primáře MUDr. Dalibora Durdi, který je znám i za hranicemi České republiky svými bohatými zkušenostmi s různými technikami provádění operací kloubních náhrad. Ruským lékařům byly předvedeny standardní typy kloubních implantátů, ale také nový typ revizní jamky. Měli možnost se tak seznámit s našimi postupy u těchto operací t. j. přístupy , zavedení implantátů a užití spongioplastiky u kostních defektů při operaci kyčle a porovnat tak se svými zkušenostmi, včetně pooperačního režimu a rehabilitace, jak pak bylo projednáno v závěrečné diskuzi,“ popsal spolupráci primář Durďa, který provedl sérii těchto operací už v minulosti v nemocnici v Petrohradu.

Mezi jeho hosty v polovině května patřil primář a vedoucí lékař traumatologicko-ortopedického oddělení federální státní nemocnice RAN z Moskvy Sergej Michailovič Grišin. Tento týden se na operace přijeli podívat ukrajinští specialisté - profesor Alexander Anatolijevič Radomskij ze 4. kyjevské kliniky spolu s hlavním ortopedem a traumatologem Nikolajské oblasti Sergejem Ivanovičem Mocarem a primářem ortopedicko-traumatologického oddělení Cheronské oblasti Olegem Jurijevičem Jeremčenkem.

Primář Durďa a jeho lékaři provedou ročně v turnovské nemocnici více než dvě stovky operací umělých náhrad kyčlí a kolen, okolo třiceti revizních složitějších operací, ale pravidelně operují také umělé náhrady ramen, hlezen a drobných kloubů rukou a nohou.

(Zdroj: TZ KNL)