Silnice a chodníky se opravují tryskovou metodou

Komunikace, chodníky a asfaltové plochy v majetku města Turnova jsou a budou v průběhu měsíců května a června 2014 opravovány tryskovou metodou.


Opravy zabezpečují a realizují Technické služby Turnov, s.r.o. po projednání s odborem správy majetku turnovské radnice. Ta pro letošní rok 2014 vyčlenila ze svého rozpočtu na opravy komunikací, chodníků a parkovišť částku 200 tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty. „I to je důvod, proč se opravuje tryskovou metodou označovanou též jako metoda turbo. Je totiž levná s porovnáním s opravami živičnou směsí,“ informuje jednatel technických služeb Libor Preisler a metodu podrobně popisuje: „ Trysková metoda není žádná nová technologie, používá se řadu let. S její pomocí se opravují drobné výtluky, nerovnosti a praskliny v komunikacích, kde z důvodu finančních, technologických nebo jiných nelze použít celoplošné opravy živičnou směsí. Díky této technologii dojde k uzavření prasklin a následnému zamezení zatékání vody do komunikace, která hlavně v zimním období vlivem mrazu komunikace poškozuje. Po silnicích lze okamžitě po aplikaci emulze jezdit a není nutné provádět uzavírky komunikací a zajišťovat objízdné trasy.  Po vyštěpení emulze se přebytečná drť uklidí zametacím vozem.“ Podle Preislera se díky této metodě prodlužuje životnost poškozených komunikací  a náklady na opravy jsou daleko nižší než celoplošné pokládky nových povrchů nebo vyfrézování výtluků a následné opravy živičnou směsí. „Vzhledem k omezeným  finančním prostředkům uvolněným do oprav a údržby  nám použitá technologie  umožňuje udržet komunikace sjízdné do doby celkových rekonstrukcí či rozsáhlejších oprav,“ zdůvodňuje Preisler použití tryskové metody. Technické služby Turnov s.r.o. zajišťují ve městě údržbu cca 80 kilometrů místních komunikací, přilehlých chodníků a parkovišť.