Voda z obou turnovských pramenů je pitná

Poslední laboratorní rozbory vody z pramenů pod Valdštejnem a Boží vody byly provedeny dne 20. května 2014.

Výsledky rozboru pramene Boží vody i pramene pod Valdštejnem vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Voda z obou turnovských pramenů je tedy pitná.

 Zpráva a protokol o laboratorním rozboru pramene Boží voda

Zpráva a protokol o laboratorním rozboru  pramene pod Valdštejnem