Anketa ověřila problémy města

Anketa „Problémy města Turnova 2014“ si kladla za cíl ověřit či vyvrátit problémy definované občany na Fóru Zdravého města Turnova dne 17. února 2014.


Anketa se uskutečnila se v termínu 3. - 31. března 2014, kdy měli občané možnost anketní lístky odevzdat do označených schránek na devíti místech ve městě, nebo je vyplněné odeslat elektronickou poštou. Ke zpracování se dostalo 472 lístků, 414 jich bylo platných a 58 neplatných.

K určení výsledků došlo tak, že bylo porovnáno pořadí problémů definovaných účastníky Fóra Zdravého města s pořadím problémů z ankety. Nakonec vzešly pro řešení následující problémy:

 1. Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, v nově vznikajícím územním plánu. Požadavek na regulaci průmyslové zóny Vesecko minimálně v rozsahu stávajícího regulačního plánu (F=1., A=2.)

 2. Nestavět zimní stadion (F=9.-11., A=1.)

 3. Přístup k nákupnímu centru Kontakt a Lidl (F=4., A=6.)

 4. Kouření dětí a problematika drog u mládeže v městském parku, prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvým (F=8., A=4.)

 5. Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního centra (F=7., A=9.)

  V ostatních případech se pořadí do 10. místa z fóra a ankety „nepotkalo“.

  Pozn.: F-označení pořadí problémů na Fóru Zdravého města, A-označení pořadí problémů v anketě.

  S výsledky ankety byli seznámeni zastupitelé města na veřejném zasedání dne 24. dubna 2014 a z problémů definovaných na Fóru Zdravého města a problémů ověřených anketou bude sestaven komunitní plán.