Nový parčík vznikne ve Zborovské ulici

V horní části Zborovské ulice na Hruštici má ještě v průběhu roku 2014 vzniknout nová plocha veřejné zeleně.


Vznik nové plochy veřejné zeleně před svými domy iniciovali samotní obyvatelé této části města a na základě jejich požadavku nechalo město Turnov zpracovat studii. Její autor Lukáš Špetlík ji prezentoval v červnu roku 2013, ale občané se s ní neztotožnili. Proto došlo ke zpracování dalších variant úpravy uvedeného prostoru, které byly veřejně představeny v prosinci loňského roku. „Návrhy zahradních architektů Josefa Součka a Přemysla Krejčiříka se lidem příliš nelíbily, přijali původní návrh Lukáše Špetlíka,“ informovala vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová.  Studii autor dopracoval do projektové dokumentace, podle níž by realizace vyšla na více než 760 tisíc korun. V rozpočtu města však bylo na letošní rok na realizaci uvedené akce vyčleněno pouhých 150 tisíc korun. „Mezi starostou a zpracovatelem projektové dokumentace bylo proto dohodnuto, že akce bude rozdělena na dvě etapy. Projektová dokumentace bude upravena tak, aby se v první etapě vybudovaly mlatové cesty, založily trávníky a vysadily stromy,“ uvedla Šípošová.  Nakonec rozpočet na první etapu činí více než 450 tisíc s DPH. Projekt parku ve Zborovské ulici v části Hruštice schválila rada města na svém jednání 5. května 2014 a uložila odboru životního prostředí vypsat výběrové řízení na dodavatele prací.

park ve Zborovské - studie