Turnovskému klubu důchodců je 50 let

Turnovský klub důchodců existuje nepřetržitě již 50 let. Na oslavě tohoto výročí se ve středu 14. května 2014 sešli jeho minulí a současní členové a řada čestných hostů.


Oslavu vzniku nejstaršího klubu důchodců v semilském okrese zahájila vedoucí odboru sociálních věcí turnovské radnice Hana Kocourová. „Náš odbor se o klub staral v letech 1992 až 2001. Nebylo vždy jednoduché jej udržet, ale navzdory různým místům jeho působení se to podařilo. Nešlo by to však bez obětavé práce jeho členů,“ uvedla Kocourová. Současná předsedkyně klubu Marie Příhonská, která v září předá žezlo novému vedení, ve svém shrnutí bohaté historie i současnosti mimo jiné uvedla: „Klub byl založen v roce 1964 sociálně zdravotní komisí tehdejšího národního výboru a z osmdesáti členů byla většina mužů.“ Připomněla také peripetie spojené se stěhováním klubu na různá místa ve městě. „Od roku 2003 sídlíme v penzionu pro důchodce v Žižkově ulici, kde máme k dispozici odpovídající zázemí pro naši činnost. Klubové prostory nám mohou závidět všechny spolkové organizace,“ sdělila Příhonská a podrobně popsala aktivity seniorů. Poděkovala městu Turnov za velmi kvalitní síť sociálních služeb a podporu Klubu důchodců. „Jestli mi to osud dovolí, tak bych po devětatřiceti letech přešla z poskytovatelky na příjemkyni sociálních služeb, ale doufám, že jen těch v klubu,“ zakončila své vystoupení stávající předsedkyně. Za její dlouholetou práci jí poděkoval místostarosta města Jaromír Pekař květinou. Přání, aby se městu i nadále dařila péče o seniory, vyslovil Vladimír Eckert, který se na přelomu století mimo jiné zasloužil o vybudování Domova důchodců Pohoda. Hodně aktivních členů popřál jubilujícímu Klubu důchodců Turnov také ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov Jaroslav Cimbál. Starosta města Tomáš Hocke dal také prostor k dotazům, co život seniorům ve městě znepříjemňuje a s čím jsou spokojeni. O zpestření slavnostní události hudebním vystoupením se postarali žáci místní základní umělecké školy, bohaté občerstvení připravili studenti školy hotelové.