Pomozme bližnímu svému

V Turnově žije těžce nemocná Alena Suderová a spoluobčané by jí mohli pomoci.


Paní Alena Suderová trpí amyotrofickou laterální sklerózu (ALS), tato nemoc u ní propukla před šesti lety. V současné době je trvale upoutána na invalidní vozík, má již ochrnuty horní i dolní končetiny, s obtížemi mluví a pohybuje hlavou. Její zdravotní stav se neustále zhoršuje. Jedinou možnou je léčba buněčnou terapií, která je prozatím ve fázi výzkumu, proto není hrazena zdravotní pojišťovnou. Jiný způsob léčby není prozatím znám. Jedná se o velmi drahou léčbu. Jedna aplikace přijde na 150 tisíc korun a dalších přibližně 50 tisíc korun je nutných na cestovné, ubytování a další výdaje. V únoru letošního roku se podrobila první aplikaci, která částečně zlepšila její zdravotní stav – již dokáže udržet hlavu vzpřímeně. Zaplatila si ji z vlastních prostředků. Podle doporučení profesorky Evy Sykové z Akademie věd ČR a zakladatelky Nadace Buněčná terapie by paní Suderová měla absolvovat v letošním roce ještě dvě terapie, první v červnu. Rodina již vynaložila veškeré finanční prostředky na léčbu v průběhu předchozích let, nyní již žádné úspory nemá. Jejich jediným příjmem jsou důchody a dávky sociální péče. „Paní Suderová by potřebovala na svoji léčbu v letošním roce sehnat minimálně 300 tisíc korun,“ vypočítává vedoucí odboru sociálních věcí turnovské radnice Hana Kocourová a dodává, že k tomu účelu má jmenovaná zřízen svůj účet číslo159290556/0600,VS 2014, kam mohou dárci posílat své finanční příspěvky.  „S žádostí o pomoc se už obrátila na různé nadace i veřejná média. Například Televize Prima odvysílala reportáž o uvedené nemoci a paní Suderové v hlavní zpravodajské relaci dne 4. května. Nyní se obrací i na čtenáře Turnovských radničních listů,“ informuje Kocourová a dodává, že paní Suderová by byla ráda, kdyby se o jejím životním příběhu dozvědělo co nejvíce lidí, a věří, že by někteří byli ochotni přispět finančními prostředky na její léčbu.