Markovou ulicí jezdíme nahoru i dolů

Obousměrný provoz Markovou ulicí byl zahájen v pondělí 5. května 2014 vpodvečer.

Nové vodorovné a svislé dopravní značení umožnilo zahájit provoz v Markově ulici v obou směrech. Povolen je vjezd pouze osobních automobilů, autobusy a nákladní automobily jsou důvodů nedostatečných parametrů vozovky z dopravy v ulici vyloučeny. V souvislosti s uvedenými dopravními změnami došlo k úpravě přednosti v jízdě na křižovatce u gymnázia a U Raka. „Žádáme všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti v souvislosti s tímto novým dopravním opatřením,“ nabádá vedoucí odboru dopravního Pavel Vaňátko.  „Od tohoto kroku si slibujeme, že se odlehčí přetíženému centru města v dopravních špičkách,“ říká starosta města Tomáš Hocke a dodává, že teprve čas ukáže, zda alespoň dílčí řešení dopravy ve středu města přinese očekáváné výsledky. V opačném případě by bylo možné vše bez velkých nákladů vrátit do stavu před provedenou úpravou.