Veřejný prostor bohatily dva umělecké artefakty

Turnovský veřejný prostor obohatila dvě umělecká díla. Plastika Postava ženy a objekt slunečních hodin byly slavnostně odhaleny v úterý 15. dubna 2014.

K instalaci obou uměleckých děl mohlo dojít díky spolupráci města Turnova, které poskytlo prostor, a místní střední umělecko-průmyslové školy, která artefakty věnovala. Litinová plastika s názvem Postava ženy je umístěna v parku za letním kinem, symbolicky v těsné blízkosti školy, kde návrh vznikal. Autorem je Daniel Bosich z Chile, který jej vytvořil v roce 2011 v průběhu svého studijního pobytu v Turnově. „Dílo mohlo být nakonec vytvořeno jen díky ochotě a vstřícnosti majitele Komerční slévárny šedé a tvárné litiny Henryho Kyncla, za což mu patří velké poděkování“ uvedla při odhalení sochy ředitelka šperkařské školy Jana Rulcová, když předtím zrekapitulovala cestu od nápadu až po realizaci. Do parčíku v Sobotecké ulici byl umístěn objekt slunečních hodin. Jde o maturitní práci kováře a zámečníka Václava Šedivého z roku 2013 vyrobenou kovářskou technikou z kujné oceli. „Hodiny byly navrženy tak, aby při příznivých světelných podmínkách ukazovaly denní dobu na vyznačených číslicích,“ vysvětlil přímo na místě samotný autor. „Raduji se z toho, že se nám podařilo turnovský veřejný prostor obohatit. Budu rád, když nová umělecká díla vzbudí ve městě diskuzi. Bude správné, když k lidem promluví, ať už kladně či záporně. Připíjím na to, aby podobných událostí v nadcházejícím období přibývalo “ vyjádřil své pocity na konci malé slavnosti starosta města Tomáš Hocke.