Městská policie školila seniory

Městská policie Turnov připravila jako součást programu primární prevence přednášku pro obyvatele penzionu pro seniory v Žižkově ulici. Konala se v úterý 15. dubna 2014.


K práci turnovské městské policie patří také preventivní činnost. Prostřednictvím přednášek se snaží ochránit seniory před nejrůznějšími nebezpečnými jevy. Mezi obyvatele domu s pečovatelskou službou na Výšince proto zavítal strážník Vladimír Hladík, aby na konkrétních případech z různých míst republiky upozornil na okrádání starých lidí na ulici nebo promyšleným podvodem. Popsal také, jak jednotlivci nebo skupiny pachatelů lákají od seniorů peníze na odtah poškozeného vozidla údajného příbuzného nebo kradou hotovost a cennosti, když jsou vpuštěni do obydlí. Věnoval se i problematice prodejních akcí a uzavírání kupních smluv. „Protože mnoho seniorů ovládá internet, informoval jsem je o rizicích jeho používání,“ sdělil Hladík a doplnil, že podrobně vysvětlil seniorům cizí pojmy hoax a phising. Dostalo se i na problematiku pohybu důchodců v silničním provozu a otázky občanského soužití. „Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Na závěr každé kapitoly měl strážník připraveno v několika bodech důležité shrnutí a poučení,“ pochválila Hana Kocourová, která s odborem sociálních věcí, jež řídí, přednášku zorganizovala. Akce byla součástí aktivit projektu Turnov – Zdravé město.