Voda z turnovských pramenů je pitná

Poslední laboratorní rozbory vody z pramenů pod Valdštejnem a Boží vody byly provedeny dne 4. dubna 2014.


Výsledky rozboru pramene Boží vody i pramene pod Valdštejnem vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Voda z obou turnovských pramenů je tedy pitná.

Zpráva a protokol o laboratorním rozboru Boží vody

Zpráva a protokol o laboratorním rozboru pramene pod Valdštejnem