Město při zadávání zakázky nepochybilo

V uplynulých dnech obdrželo město Turnov od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyrozumění týkající se výběrového řízení na stavbu terminálu veřejné dopravy, čímž byl několikaletý spor ukončen.


Město Turnov vyhlásilo v roce 2009 veřejnou zakázku na realizaci projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa. Jako dodavatel stavby terminálu byla tehdy v otevřeném výběrovém řízení vybrána společnost EUROMONT GROUP a město s ní 23. března 2010 podepsalo smlouvu o dílo. Jenže k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podala jiná firma stížnost, že soutěž nebyla v pořádku. „Úřad proto zahájil několik dnů po podpisu smlouvy, konkrétně dne 25. března 2010, správní řízení s podezřením, že byl spáchán správní delikt,“ informovala vedoucí odboru správy majetku turnovské radnice Ludmila Těhníková. Proto byla smlouva s dodavatelem, společností EUROMONT GROUP, ukončena dohodou a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. Město se odvolalo. A začalo opakované, několik let trvající projednávání. Mezitím byl terminál společností Strabag Liberec dokončen a začal v říjnu roku 2011 sloužit cestující veřejnosti. „Nakonec Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 5. března 2014rozhodl, že se město Turnov jako zadavatel zakázky žádného správního deliktu nedopustilo,“ konstatovala s potěšením Těhníková a doplnila, že pokuta ve výši 360 tisíc korun byla městu Turnovu vrácena.