ZŠ Skálova přijímá žáky 5. tříd do sportovní třídy

ZŠ Skálova zve rodiče i děti na výběrové sportovní testy do 6. tříd ZŠ Turnov, Skálova 600. Testy se konají v pondělí 5. května od 14:00 hodin na atletickém stadionu v Turnově.

Jak uvádí učitel tělocviku Aleš Drahoňovský, děti se sportovní přípravou budou mít rozšířenu výuku TV na 6 hodin týdně, avšak ne na úkor ostatních předmětů. „Cílem výuky bude všestranný rozvoj duševní i fyzické stránky dítěte. Nadstavbové hodiny TV jsou vedeny učiteli tělesné výchovy a trenéry atletického či florbalového klubu, se kterým nově navazujeme spolupráci,“ dodává Drahoňovský. Podotýká, že na sportovní přípravu nemůže být přijat žák či žákyně se sníženou známkou z chování. Kromě atletiky a dnes velmi populárního florbalu se děti seznámí s velkou spoustou her, se základy raftingu, horolezectví, orientačního běhu, cyklistiky a podobných aktivit. A za jakými úspěchy stojí ZŠ Skálova? Aleš Drahoňovský vypočítává: „Absolventi naší sportovní přípravy patří dlouhodobě k pilířům turnovské atletiky a dalších turnovských sportů, vzorně reprezentují i školu. Jen namátkou – v roce 2007 starší žáci vyhráli celostátní finále Poháru českého rozhlasu, v roce 2010 skončili mladší žáci v celostátním finále Poháru rozhlasu 7. Žáci sportovních tříd pravidelně vozí medaile z Mistrovství ČR. V roce 2012 zvítězilo družstvo mladších žáků v přeborech Libereckého kraje. Mezi nedávné absolventy patří například současní reprezentanti ČR Michaela Mlejnková (volejbal), Adam Sebastian Helcelet a Michal Brož (atletika).“

Chcete-li, aby i Vaše dítě trávilo více času na sportovištích a zdravě se vyvíjelo, přijďte na výše zmíněné testy na atletický stadion. Pokud se Vaše dítě tento den testů nemůže zúčastnit, máme připraven 2. termín na pondělí 19. května od 14. hodin.

Na jakékoliv dotazy Vám rádi odpovíme na tel. 723 424 533 nebo e mail: adrahon@volny.cz.

Letáček

(TZ ZŠ Skálova)