Duben je měsícem pro planetu Zemi

Odbor životního prostředí turnovské radnice společně s Městskou knihovnou Antonína Marka pořádají 7. ročník kampaně s obsahem environmentální a ekologické výchovy pro školy i širokou veřejnost s názvem Měsíc pro planetu Zemi.


Součástí kampaně, která patří do projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21, je bohatý program pro děti i dospělé. Obsahuje ekologicky zaměřenou pohádku pro děti z mateřských škol, přednášky o chráněných krajinných oblastech Lužické hory a Kokořínsko pro žáky základních škol, povídání o přírodě a krajině Pojizeří určenou seniorům a veřejnosti, velikonoční tvořivé výtvarné dílny pro rodiče s dětmi a seniory. Organizátoři také zvou občany na zajímavý Večer Na Sboře, kdy o Zázracích přírody promluví moderátor České televize Vladimír Kořen. Při tradiční Noci s Andersenem bude mimo jiné vysazen nový strom Pohádkovník.  U příležitosti Dne Země se uskuteční také úklid v okolí turnovských škol a několika lokalitách Českého ráje, který zajistí žáci základních a středních škol. Na úklidu města se budou také podílet členové Sdružení dobrovolných hasičů z Bukoviny, Mašova a Pelešan.

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. První Den Země byl slaven v San Francisku. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začalo tento svátek slavit o rok později, v roce 1971. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Program Měsíce pro planetu Zemi