Příspěvky ze sportovního fondu byly rozděleny

Zastupitelé města podpořili na svém jednání 27. března 2014 návrh správní rady sportovního fondu, díky němuž budou v roce 2014 finančně podpořeny nejrůznější sportovní akce.


Pro letošní rok bylo z městského rozpočtu na sportovní aktivity vyčleněno 100 tisíc korun. Sportovní organizace, kluby a oddíly předložily své žádosti o finanční příspěvek na sportovní akce, 22 z nich správní rada sportovního fondu navrhla vyhovět a dvě zamítnout. V prvním kole podpory bude rozděleno 69 tisíc korun.