Uskutečnil se letošní třetí svoz pytlového sběru tříděných odpadů

Svoz pytlů s tříděnými odpady se uskutečnil ve středu 5. 3. a ve čtvrtek 6. 3. 2014. Do té doby se do systému registrovalo celkem 793 občanů Turnova.


V uvedené dny bylo svezeno 1706 pytlů s novými štítky s čárovými kódy.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny údaje o množství pytlů, hmotnosti vytříděných odpadů a slevě za březen tohoto roku.

Tabulka č.1

Název odpadu

Počet pytlů

Hmotnost v kg

Cena za kg (Kč)

Celkem (Kč)

Plasty

840

2086,4

1,5

3 129,60 Kč

Nápojový karton

192

361,11

1,5

541,67 Kč

Papír

629

4917,23

0,5

2 458,62 Kč

Směsné kovy

45

141,14

1,5

211,71 Kč

celkem

1706

7505,88

-

6 341,59 Kč

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty občanů, kteří v březnu třídili do pytlů jednotlivé druhy odpadů.

Tabulka č.2

Počet účastníků sběru Plasty

510

Počet účastníků sběru Nápojový karton

163

Počet účastníků sběru Papír

378

Počet účastníků sběru Směsné kovy

39

Celkový počet účastníků sběru

560

Informace o jednotlivých účastnících pytlového sběru naleznete zde:

http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-odpadu

UPOZORNĚNÍ  !!!

Žádáme všechny, kteří se do třídění zapojují, aby přesně dodržovali pravidla pro jednotlivé druhy tříděných odpadů. V případě nejasností se můžete obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Turnov (tel.: 481 366 160). Pokud by někdo opakovaně využil pytlů pro tříděný odpad k odevzdání netříděných odpadů, bude z pytlového sběru vyloučen.

Ing. Sedláková, odbor životního prostředí

svoz tříděného odpadu - březen 2014

svoz tříděného odpadu - březen 2014

svoz tříděného odpadu - březen 2014