Program a podklady zasedání Zastupitelstva města Turnov dne 27. března 2014

Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva Města Turnova.

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 27. března 2014, tradičně od 17 hodin, ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.

Program - pdf

1. Úvod

2. Majetkové záležitosti - pdf

3. Záležitosti finančního odboru - pdf pdf 

4. Měření emisí v průmyslové zóně Vesecko - pdf

5. Panochova nemocnice Turnov - pdf

6. Příspěvky občanů

P Ř E S T Á V K A

7. Záležitosti odboru sociálních věcí - pdf

8. Záležitosti odboru školství, kultury a sportu - pdf  pdf pdf 

9. Ostatní - pdf   pdf   pdf    pdf