Městský úřad připomíná platbu za odpady

Finanční odbor městského úřadu upozorňuje obyvatele Turnova, že první splátka poplatku za odpady musí být provedena do konce března.


31. 3. 2014 je termín pro úhradu první splátky poplatku za svoz komunálního odpadu. Pro rok 2014 je stanoven poplatek ve výši 660 korun za osobu. Jestliže bylo možné od začátku roku platit poplatek také v informačním centru na náměstí Českého ráje, mohou po 1. dubnu zapomnětlivci poplatek uhradit již pouze v 1. poschodí na radnici v ulici Antonína Dvořáka, v kanceláři č. 202 na finančním odboru pouze v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17.00 hodin.

V případě bezhotovostní platby je nutné požádat správce poplatku o sdělení variabilního symbolu na telefonním čísle 481 366 214 nebo na e-mailové adrese d.frendlovska@mu.turnov.cz. Variabilní symbol zůstává pro plátce již od roku 2008 stejný a lze jej používat i pro platby v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu nezbytné! Bezhotovostní úhradu lze provést na účet města Turnova č. 50032-1263075359/0800.

„Druhá část poplatku za odpady je splatná do konce září,“ informovala pracovnice finančního odboru Drahomíra Frendlovská a dodala, že v případě neuhrazení poplatku nebo jeho části v tomto roce jej může správce zvýšit až na jeho trojnásobek.