Voda z obou turnovských pramenů je pitná

Poslední laboratorní rozbory vody z pramenů pod Valdštejnem a Boží vody byly provedeny dne 11. března 2014.


Výsledky rozboru pramene Boží vody i pramene pod Valdštejnem vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Voda je tedy pitná.

Zprávy a protokoly o laboratorním rozboru