Oživení veřejného prostoru vyvolalo polemiku

Instalace výtvarných děl Jožky Čermáka ve veřejném prostoru Turnova zvedla vlnu emocí a vyvolala polemiku.


Turnovský umělec instaloval na chodbách radnice své obrazy z cyklů Agapé a Krajiny v polovině ledna 2014. Vytvořeny byly v průběhu roku 2013 technikou akrylu na plátně. Dřevěné sochy vytvořené pomocí motorové pily z vykotlaného kmene staré vrby umístil v první polovině února do parku za letním kinem, parčíku před Domem Na Sboře a na začátek Metelkových sadů. V první polovině března pak byla vyzdobena budova bývalého domova mládeže, dnes sídla městské policie ve Skálově ulici, a do výklenku klášterní zdi v ulici 5. května vsazen zajímavý drátěný výtvor. Všechna tato díla obyvatelé města zaregistrovali a ihned se zvedla vlna vášní, emocí, polemiky a diskuzí. Někomu se umělecké artefakty líbí, jinému s výhradami, další je odsuzuje a volá po jejich odstranění. Faktem však zůstává, že autor je nikde neumístil načerno. Pokaždé měl k uživení veřejného prostoru svolení vedení města, což dokládá vyjádření starosty města Tomáše Hockeho:  V minulosti padlo na různých úrovních a komisích mnoho slov o uměleckém potenciálu města, umělcích v něm žijících a prezentování děl v ulicích a prostranstvích města. Byla to však pouze slova. Bohužel, se však nepodařilo ve své podstatě žádné instalace učinit. Umělci nemají zájem nebo požadují horentní částky za spolupráci. Pan Josef Čermák přišel do mé kanceláře s návrhem rozmístění obrazů na radnici. Přišel zcela nezištně a chtěl pouze své umění dostat do veřejného prostoru, do kontaktu s divákem. Obdobně to pak bylo u dřevěných soch. Svá díla dokonce sám a opět zcela nezištně, bez finančního krytí instaloval. Nejsem historikem umění a nepovažuji se ani za jeho znalce. Jsou obrazy, které se mně líbí více a jsou obrazy, které se mi líbí méně. Sochy se mně líbí všechny :-). Co se týče malby na objektu sirotčince, pan Čermák dostal svolení k pomalování stěny, která byla léta zdobena graffiti-tag (podpisem). Přišel s návrhem turnovského motivu a ten mu vedení města schválilo. Další malba na čelní fasádě pak byla způsobena nedorozuměním a aktuálně ji řešíme. Jsem ve své podstatě rád, že umělecká díla vzbudila ve městě diskuzi. Je správné, že k lidem hovoří, ať kladně či záporně. Nechť všichni, kdož mají potřeb, projeví svůj názor a v případě, že by snad chtěli něco změnit, přiloží svou ruku k dílu, přijdou s nápadem a po konzultaci a schválení jej zrealizují. Umění je pomíjivé, obrazy můžeme vyměnit, sochy odvézt a fasády přemalovat. Je třeba přejít od slov k činům. Právě připravujeme instalace dvou soch ze SUPŠ  :-).

A jaký máte názor vy? Můžete jej sdělit na e-mailovou adresu r.drasnar@mu.turnov.cz.

drátěný výtvor

obraz J. Čermáka

obraz J. Čermáka

dřevěná socha Jožky Čermáka

dřevěná socha Jožky Čermáka

dřevěná socha Jožky Čermáka

výzdoba zdi