Nadace podporuje záchranu památek

Nadace VIA vyhlásila před časem dotační programy na záchranu drobných památek.


Z Fondu kulturního dědictví podpoří Nadace VIA projekty usilující o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti. Až do 16. dubna 2014 je možné podat žádost a získat grant až do výše 50 tisíc korun. Žádat mohou církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností, tedy farnosti, charity, diakonie, dále nadace a nadační fondy, obce, obecně prospěšné společnosti, spolky včetně původních občanských sdružení nebo ústavy. Podrobné informace na

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2014