Provoz komunitní kompostárny Turnov v roce 2014

Provoz komunitní kompostárny na Malém Rohozci v roce 2014 bude zahájen v pátek 11. 4. 2014.

 


V době, kdy je ještě kompostárna na Malém Rohozci uzavřena (tj. do 10. 4. 2014), lze bioodpad odkládat zdarma na sběrném dvoře Vesecko – pouze v provozních hodinách sběrného dvora. Odpady je nutné přivést roztříděné na větve a dřevní hmotu a zvlášť ostatní bioodpady (např. listí, trávu, zbytky květin apod.). Na sběrném dvoře jsou občané povinni řídit se pokyny obsluhy.

Provoz kompostárny zajišťují Technické služby Turnov, s.r.o. Komunitní kompostárna může sloužit výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však pro potřeby občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komunitní kompostárnu je pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma, kromě pařezů. Pařezy jsou zpoplatněny cenou 1600,- Kč za tunu. Jejich likvidace kompostováním není možná a lze ji řešit pouze odvozem na skládku.

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu:

Provozní doba komunitní kompostárny Malý Rohozec, kontakt: tel. 731 677 507:

duben (11. 4.) – říjen pátek 13:00-18:00 a sobota 9:00-15:00

listopad pátek 13:00-16:00 a sobota 9:00-12:00

Další aktuální informace týkající se bioodpadů naleznete na webových stránkách města Turnov (www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/) nebo můžete kontaktovat odbor životního prostředí – 481 366 160 - ing. Sedláková, pí. Košková.