Noví občánci Turnova byli přivítáni do života

Letošní první vítání občánků do života se konalo v sobotu 1. března.


Uvítání nově narozených občanů Turnova do života připravili pracovníci oboru správního z turnovské radnice a uskutečnilo se již tradičně v galerii turnovského muzea Českého ráje. O program se postarali žáci místní základní umělecké školy, které doprovodila i samostatně na piano zahrála Hana Pernicová. Průvodního slova se ujala radní Eva Kordová. Děti obdržely drobné dárky, maminky růži. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy a odnesli si domů pamětní list. „Chtěli jsme uvítat všech osmadvacet nově narozených dětí, nakonec účast potvrdilo a přišlo 24 rodičů. Abychom zachovali důstojnost celého obřadu, rozdělili jsme je do dvou skupin,“ informovala pracovnice správního odboru Monika Cilerová.