Starosta komentuje problematiku navyšování ceny vody

Starosta města Tomáš Hocke se intenzívně zabývá situací ve Vodohospodářském sdružení Turnov, která přinesla obyvatelům města zvýšení ceny vodného a stočného na rok 2014.

K celé problematice vypracoval starosta města svůj komentář:

Po analýze všech stávajících smluvních vztahů a dlouhodobých rozhodnutí musím konstatovat následující:

Svůj komentář ke vzrůstající ceně vody v Turnově přidal také místostarosta Jaromír Pekař a doplnil jej konkrétními čísly

Základní informace:

Fakturace za vodné a stočné:

Jednosložková cena vody: výpočet pouze z množství odebrané vody

Dvousložková cena vody: vedle odebraného množství vody je účtován paušál za vodoměr (ten se dle informací na internetu pohybuje mezi 1036 Kč na Karlovarsku až po 4 067 Kč na Sokolovsku).

Dvousložková cena významně ovlivňuje cenu vody u máločlenných rodin. Např. na Sokolovsku uhradí průměrná čtyřčlenná rodina za vodné a stočné 14 404 Kč tj. 116 Kč za m3, dvoučlenná rodina však uhradí 9 235,80 Kč, což představuje 153,93 Kč za m3. Přitom samotné vodné a stočné je pouze 84 Kč za m3, zbytek tvoří paušální platba. 

Závěr:

Cena vodného a stočného  VHS není zdaleka nejdražší v ČR – bližší informace na internetu (viz příklad Sokolovsko, Táborsko atd.).

Vývoj vodného a stočné ve VHS  - tempo zvyšování ceny

Rok 2013 2014 2020 (dle koncesní smlouvy)
zaokr.cena vod. a stoč. za m391 96120
na osobu a rok v Kč273028803600
 měsíčně v Kč227,50240 300
 na den v Kč7,588 10
 zdražení na den činí 0,42 2

Závěr:

Ve spotřebním koši průměrné české rodiny je tempo zdražování vodného a stočného, vzhledem k významu vody a jejího dalšího čištění k možnému použití, téměř zanedbatelné.