Anketou budou určeny nejpalčivější problémy Turnova

Na diskuzním setkání Fórum Zdravého města Turnova 17. února pojmenovali občané problémy, které z jejich pohledu trápí město. Nyní je potřeba je potvrdit či vyvrátit  anketou.

Stanovené problémy mají občané možnost ověřit či vyvrátit a určit, které jsou nejožehavější a které by měly mít v řešení přednost před ostatními. K tomu poslouží anketa PROBLÉMY MĚSTA TURNOVA 2014, která potrvá od 3. do 31. března. Na anketních lístcích jsou uvedeny problémy bez pořadí důležitosti. Tu jim určí až občané svými hlasy tak, že křížkem označí dva problémy podle jejich mínění nejdůležitější. Anketní lístky jsou k dispozici na internetových stránkách města www.turnov.cz/aktuality, na sběrných místech nebo o ně mohou lidé požádat na adrese r.drasnar@mu.turnov.cz.

Vyplněné anketní lístky je možné vkládat do označených schránek

- v podatelně městského úřadu v ulici Antonína Dvořáka

- v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje

- v recepci Kulturního centra Střelnice

- ve sportovní hale TSC v Alešově ulici

- ve sportovní hale TJ Turnov ve Skálově ulici

- v Panochově nemocnici Turnov

- v Městské knihovně Antonína Marka Turnov v Jeronýmově ulici

- na poště Turnov 1 ve Skálově ulici

- na poště Turnov 2 u nádraží

Vyplněné anketní lístky je také možno zasílat na adresu r.drasnar@mu.turnov.cz

Po ukončení ankety na konci března a vyhodnocení výsledků bude specifikováno deset nejdůležitějších problémů města z pohledu občanů Turnova. Ty budou předloženy radě města a projednány v zastupitelstvu. Pak s nimi budou lidé seznámeni na internetových stránkách města a v místním tisku. O způsobech řešení problémů bude vedení města informovat na dalším Fóru Zdravého města, které by se mělo uskutečnit v příštím roce.

Děkujeme za váš zájem o společnou budoucnost a rozvoj Turnova a za váš čas věnovaný anketě.

Anketní lístek ke stažení.