Cyklostezka podél Jizery je plně k dispozici

Cyklostezka z Turnova do Dolánek, ale i na Loužek a k Bartošově peci, je díky letošním příznivým klimatickým podmínkám k dispozici mnohem dříve než v letech minulých.

Již na počátku ledna 2014 upravili pracovníci Technických služeb Turnov díky počasí svoji techniku, sundali z ní sněhové radlice a namontovali kartáče, vzali do rukou košťata a pustili se do úklidu cyklostezky vedoucí z Turnova. Vyhověli tak požadavkům občanů a na konci února je asfaltová stezka podél náhonu a komunikace z Dolánek na Loužek a z Dolánek k Bartošově peci plně k dispozici pro pěší, cyklisty či bruslaře na in-linech. „Počasí a stav cyklostezky přímo vybízí k procházkám či sportování. Jen je potřeba si uvědomit, že  cyklostezka slouží skutečně všem a pohyb na ní vyžaduje od všech ohleduplnost a notnou dávku tolerance,“ uvedl starosta města Tomáš Hocke.