Program a podklady zasedání Zastupitelstva města Turnov dne 27. února 2014

Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva Města Turnova.
Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2014, tradičně od 17 hodin, ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.

Program - pdf

1. Úvod

2. Majetkové záležitosti - pdf

3. Záležitosti finančního odboru - pdf

4. Záležitosti městské policie a Policie ČR- pdf

5. Vodohospodářské sdružení - pdf

6. Příspěvky občanů

P Ř E S T Á V K A

7. Vlajka pro Tibet - pdf

8. Výroční zpráva kontrolního výboru - pdf

9. Záležitosti OŠKS - pdf pdf

10. Ostatní - pdf  pdf