Parky oživily dřevěné sochy

Turnovský veřejný prostor byl doplněn a parky oživeny dřevěnými sochami Jožky Čermáka.

Autor je instaloval v parku za letním kinem, v parčíku Na Sboře a na začátku Metelkových sadů. Ke zhotovení soch pomocí motorové pily mu posloužil vykotlaný kmen staré vrby.

dřevěná socha Jožky Čermákadřevěná socha Jožky Čermákadřevěná socha Jožky Čermáka