Vedení města vysvětlí zdražení vody

Starosta města a ostatní vedoucí představitelé zvou obyvatele na setkání týkající se úpravy cen vodného a stočného.

Setkání se uskuteční v pondělí 24. února 2014 od 17:00 hodin v kině Sféra v Kulturním centru Střelnice. Tématem bude fungování Vodohospodářského sdružení Turnov, pozice Turnova ve  VHS a důvody úpravy cen vodného a stočného. Mezi obyvatele zavítá také zástupce VHS.