Odbor životního prostředí pořádá odborný seminář

Odbor životního prostředí ve spolupráci se společností Arbonet pořádá v úterý 4. března 2014 odborný seminář o právním režimu kácení dřevin podle nové vyhlášky a nového občanského zákoníku.

Seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují zorientovat v praktických dopadech nové vyhlášky 189/2013 Sb., i nového občanského zákoníku, například zástupce orgánů ochrany přírody a krajiny, správce zeleně na obecních a městských úřadech, realizátory kácení, k nimž patří arboristé, zahradníci, lesníci, fyzické i právnické osoby. Seminář se uskuteční v úterý 4. března 2014 v době od 9:00 do 16:00 hodin v konferenčním sále hotelu Karel IV. v Turnově, Žižkově ulici č. 501 a jeho cena je při platbě a přihlášce předem do 28. 2. na účet 600 korun, při úhradě v hotovosti na místě 800 korun. Přednášejícím bude člen katedry správního práva a správní vědy a proděkan Právnické fakulty University Palackého v Olomouci a dlouholetý člen legislativní rady vlády a rozkladové komise ministerstva životního prostředí JUDr. Ing. Filip Diebstbier, Ph.D. Dotazy do diskuse můžete posílat na adresu m.siposova@mu.turnov.cz nebo info@arbonet.cz. Do předmětu zadejte „seminář kácení – dotaz“.

Důvod k uspořádání semináře vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová: „V roce 2013 vešla v platnost nová prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., která zásadním způsobem upravuje režim kácení dřevin na pozemcích u obytných domů v zastavěném území obce. Přestože se na první pohled může zdát, že došlo k podstatnému zjednodušení administrativy a větší benevolenci v možnostech kácení dřevin bez povolení, opak je pravdou. Řada termínů a podmínek ve zmíněné vyhlášce je nejednoznačná a nejasná. Každý, kdo bude kácet dřeviny dle těchto nových předpisů bez bližšího obeznámení s jejím výkladem, se vystavuje riziku nesprávného pochopení a z toho plynoucích právních postihů. Seminář je tedy určen pro všechny, kteří se potřebují zorientovat v praktických dopadech nové vyhlášky 189/2013 Sb., i nového občanského zákoníku.“ K osobě přednášejícího Šípošová uvádí: „. Filip Dienstbier je v této problematice nejen zkušeným odborníkem, ale také praktikem. Na své právnické dráze se dlouhodobě zabývá správním právem se zaměřením na životní prostředí. Jako dlouholetý člen rozkladové komise Ministerstva životního prostředí se setkal s celou řadou konkrétních kauz neoprávněného kácení, či poškozování dřevin. Velkým přínosem jeho právnické praxe v oblasti životního prostředí je i jeho zahradnické vzdělání, které absolvoval ještě před studiem práv. Možnost vnímat tuto problematiku, jak zahradnickým, tak právnickým pohledem, je výjimečná kombinace, která slibuje vyvážené a srozumitelné informace.“

Plakát

Přihláška, přihláška

Informace